We vermelden hier alleen maar de Sint-Joris Groep Hasselt en de Scoutsgroep van Beringen-Mijnen omdat van hieruit de O.L. Vrouw Groep Bree als het ware is ontstaan. In 1920 wordt in Hasselt onder impuls van de pastoor-deken E.H.Broux en met medewerking van drukker-uitgever Jules Ceyssens(een naamgenoot van de nestor van onze Herten patrouille), van Jef De Coninck(student aan de KUL), en met Master Kamiel Venderickx en aalmoezenier priester-leraar E.P. Alphonsius op het college in Hasselt een eerste scoutsgroep opgericht. Zij sloten zich als eerste troep in Limburg aan bij de Baden-Powell Belgian Boy-and Sea Scouts (BPBBSS)aan. In de strenge winter van het college jaar 1920-1921 raakte het college echter zonder kolen. Studeren bij een Antarctische temperatuur zagen sommige studenten niet meer zitten en een aantal van hen waaronder enige kopstukken van de pionier-scouts raakten betrokken bij een staking. De muiters werden door de directeur onverbiddelijk aan de deur gezet, en vermits ze toch moesten verder studeren verhuisden ze naar het atheneum. Stilaan namen ze ook “Den Eerste Troep” met zich mee. Toen de directeur in 1921 beroep deed op de Hasseltse Scouts voor de organisatie van “Het tweede Katholiek Vlaamsch congres” geraakten de meeste studenten-scouts in een penibel parket. De meeste katholieke verenigingen hadden hun medewerking beloofd, maar “Master Kamiel Venderickx” verbood zijn scouts er aan mee te doen. Groot dilemma : Gebod van de directeur maar Verbod van de Master. Meewerken betekende als scout geschorst worden en verlies van de Master. Een delegatie van de “afvalligen”(die meededen aan de organisatie van het Congres, ondanks het verbod van de Master gingen de directeur op de hoogte brengen. Met de overgebleven scouts gingen zij op zoek naar een nieuwe master en aalmoezenier. Ze vonden die in de persoon van Leopold Sterck als Master en van priester-leraar Ludovic Van Winkel beter bekend als Lod Lavki. Gevolg, de Hasseltse Scoutsgroep werd een “College Groep”, de Tweede BPBBSS in Limburg. (Later zou de Eerste Groep verdwijnen en zou in 1925 de Tweede Groep de naam” Eerste Eenheid Hasselt” verwerven met naam Sint-Joris Groep die in 1954 verandert in de “Lod Lavki Groep”). We mogen niet vergeten dat deze perikelen zich afspelen amper twee jaren na de “Eerste Wereldoorlog” waarin “De Vlaamse Kwestie” een belangrijke rol heeft gespeeld en waarbij dit voor sommige land –en stadsgenoten een erg gevoelig item was en is.( We zullen zien dat zich vergelijkbare toestanden afspelen bij de oprichting van de O.L.Vrouw Groep in Bree met een herhaling in 1954, maar daarover later).