Toen de scoutsbeweging in Engeland opkwam, duurde was weg gelegd, de Vlamingen moesten het doen het niet lang voor het programma ook aansloeg in met een groen hemd (zoals dit nog steeds wordt omliggende landen. Zo ook in België. In 1910 wordt gedragen door de Waalse jeugdorganisatie “Patro”). de eerste pluralistische scoutsvereniging , de “Boy- Tijdens de eerste wereldoorlog werd het scoutisme Scouts de Belgique”(BSB) opgericht. In 1912 richt de in België verboden maar bleef clandestien verder Eerwaarde Heer “Jules Petit” in Brussel de “Belgian werken. De eerste meisjes afdeling van scouting Catholic Scouts”(BCS) op, die omgevormd word tot” wordt onder leiding van “Pater M. Verpoorten “ in B.P.B.B.S “ “ Baden Powell Belgian Boy Scouts met “ 1915 opgericht in de Brusselse “Marollen” wijk “. De J.Corbisier” als eerste “ Chief Scout”. De beweging “Baden-Powell Belgian Girl Guides (BPBGG) zijn een zelf was eentalig frans.

In Antwerpen was” Georges de Hasque”, een de Hasque de “Eerste Vlaamse zee scouts groep “ in zakenman, sinds 1895 actief in de patronaatswerking Antwerpen. Voortaan spreekt men van de “ BPBBSS” van de” Sint-Jacobs parochie”. Na reeds kennis ofwel de “Baden-Powel Belgian Boy and Sea Scouts” gemaakt te hebben met scouting in 1908, besluit hij dit ook geleidelijk aan te introduceren in de patronaatswerking. Op 27/10/1913 legt Georges de Hasque zijn belofte af in de eerste Vlaamse Katholieke Groep “De 1° Antwerpen”.

De introductie van de scouts gedachten in de “Patria clubs” is zeer succesvol. Toch krijgt Georges de Hasque felle tegenkanting. Waar de andere groepen Franstalig en meestal niet confessioneel zijn, is zijn groep Vlaams en Katholiek. Tevens eist hij dat ook deleden van zijn groep het bekende beige hemd mogen dragen dat normaal enkel voor de Franstalige elite was weg gelegd, de Vlamingen moesten het doen met een groen hemd (zoals dit nog steeds wordt gedragen door de Waalse jeugdorganisatie “Patro”). Tijdens de eerste wereldoorlog werd het scoutisme in België verboden maar bleef clandestien verder werken. De eerste meisjes afdeling van scouting wordt onder leiding van “Pater M. Verpoorten “ in 1915 opgericht in de Brusselse “Marollen” wijk “. De “Baden-Powell Belgian Girl Guides (BPBGG) zijn een feit. In 1916, tijdens de Duitse bezetting en ondanks formeel verbod, sticht de eerder genoemde Georges de Hasque de “Eerste Vlaamse zee scouts groep “ in Antwerpen. Voortaan spreekt men van de “ BPBBSS” ofwel de “Baden-Powel Belgian Boy and Sea Scouts” In 1918 ontstaat het eerste Vlaamse tijdschrift “ De Scout” en in 1919 wordt de eerste Vlaamse groep in Leuven opgericht, onder leiding van de “E.H. De Neuter”, later eerste verbondsaalmoezenier van VVKS.

Gezien het toenmalig tijdsbeeld, de verschrikkelijke stellingen oorlog met ontelbare slachtoffers was nog maar pas beëindigd, de economie lag op apengaaien, er was hongersnood, het land was in heropbouw en was te gelijker tijd nog volop bezig met de politieke tegenstellingen ten gevolge van de ongelijke behandeling van de Vlaamse frontsoldaten, lijkt dit vanzelfsprekend niet altijd van een leien dakje te hebben gelopen.

Om hun uitbreiding in Vlaanderen beter te begeleiden, beslissen de Katholieke Scouts om zich op te splitsen in twee autonome taalafdelingen vanaf 1929 : de “Fédération des Scouts Catholiques (FSC) voor de Franstaligen en het “Vlaams Verbond van de Katholieke Scouts”. Ook voor het ontstaan van de Breese Scoutsgroep “De 10°OLV Scoutsgroep Bree” is deze datum van essentieel belang.

In de jaren dertig , evenals in de loop van de Tweede Wereldoorlog, groeien de scouts bewegingen tot bijna 45.000 scouts in 1945. In dat jaar verenigen de pluralistische scouts en gidsen zich in de “Boys Scouts en Girl Guides de Belgique (BSB-GGB). De BSB-GGB splitst in 1966 in een Franstalige “Féderation des Eclaireurs et Eclaireuses (FEE) die de “Scouts et Guides Pluralistes (SGP) van België wordt in 1992 terwijl de Nederlandstalige zich groeperen in de Federatie voor Open Scoutisme (FOS). In 1973 verenigen VVKS en de VVKM om het “Vlaams Verbond van Katholieke Scouts en Meisjesgidsen (VVKSM)” te vormen, die in 2006 “Scouts en Gidsen Vlaanderen “ wordt.In 1999 wijzigt (FSC) haar naam in ”les Scouts-Fédération Catholique des Scouts Baden-Powell de Belgue”.