Om het ontstaan van de Breese scouts te kennen en te begrijpen, moeten we objectief zijn over onze eigen beweging en over de gebeurtenissen die we daarin hebben meegemaakt. De Breese Scoutsbeweging komt natuurlijk voort uit de internationale en nationale scoutsbeweging zonder dewelke zij niet zou bestaan. Om een beter inzicht te krijgen in het ontstaan van de wereldwijde scoutsbeweging moeten we eerst even onze geschiedenis opfrissen omdat deze gebeurtenissen onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. Daar gaan we.

Baden Powell (1857-1941), stichter van de succesrijke scoutsbeweging, is zelf zowat het prototype van de padvinder in de letterlijke zin van het woord. Hij bewijst dat in het dagelijkse leven ten overvloede. Met zijn padvinders , of boy-scouts, wilde de Brit Robert Stephenson Smyth Baden-Powell een dam opwerpen tegen wat hij noemt “ de slapheid, karakterloosheid en gebrek aan vaderlandsliefde van de Britse jeugd.” Zijn eerste bekommernis is het in stand houden van het Britse imperium. Een imperium dat deel uit maakte van een wereldorde die is ontstaan in de tweede helft van de 19e eeuw en duurde tot in de 20e eeuw en die gegrondvest was op de Europese imperiale overheersing in de handel, technologie en koloniaal bezit. De Europese dominantie vond haar gelijke alleen in de agressieve pionier ic de VS, die al vlug een tegenwicht vormen voor de Europese hegemonie. Maar hoewel het systeem van machtige rijken trots werd uitgedragen in Groot-Brittannië, Frankrijk, Duitsland, Rusland en Oostenrijk-Hongarije, was het systeem minder sterk dan het leek. In 1911 stortte het oude Chinese rijk uiteindelijk in een toen een quasi-democratische en republikeinse regering de macht in Peking overnam. In 1913 was het Ottomaanse rijk geslonken tot een klein landje en had de controle over Noord-Afrika reeds verloren. En in 1914 werd de Oostenrijkse troonopvolger in Sarajevo vermoord, waarna het hele imperiale systeem bezweek. Met een pistoolschot in Sarajevo, de catalysator van de eerste oorlog, die ooit gedoemd was een wereldoorlog te worden begon de 20e eeuw pas echt.

De Eerste Wereldoorlog veranderde het wereldtoneel compleet, een totale oorlog die hele bevolkingsgroepen in Europa mobiliseerde, werd uitgevochten in koloniën op elk continent - er kwam een einde aan de zekerheden van de vorige eeuw en de wereldkaart werd opnieuw getekend. De Duitse, Oostenrijkse-Hongaarse, Russische en Ottomaanse rijken waren verdwenen en de Britse en de Franse rijken waren danig verzwakt. In hun plaats waren drie dominante ideologieën gekomen: het ongeremde kapitalisme en de liberale democratie van de VS, de totalitaire staatsorde van het fascisme en het even totalitair systeem van het communisme. De nieuwe orde stond nu gelijk aan wanorde.

Gedurende de zeventig jaren die volgden, streefden deze botsende ideologieën naar absolute macht. Terwijl het communisme in eerste instantie beperkt bleef tot één land - Rusland - leidde de zwakte van het kapitalisme samen met het herstel van de Europese economie na de oorlog tot een situatie waarbij het fascisme terrein won - eerst in Italië en vervolgens in Duitsland, Spanje en enkele Oost-Europese landen. De naoorlogse politieke en economische labiliteit en de instorting van de wereldeconomie na de Krach van 1929 zorgde voor een vruchtbare bodem voor een totalitair systeem, aangezien zowel Duitsland onder de nazi’s als Japan onder militaire bestuur militaire macht en economische spierkracht gebruikten om de afhandeling van het Verdrag van Versailles uit 1919 ter discussie te stellen. In 1939 was de wereld opnieuw in oorlog, maar nu vochten het kapitalisme en het communisme te samen tegen de gemeenschappelijke vijand, het fascisme.